Αρχεία νεοελλήνων λογοτεχνών: εποπτική περιγραφή των διαθέσιμων συλλογών και ερευνητικές χρήσεις τους

Ο Αναπλ. καθηγητής του Τμ. Φιλολογίας Α.Π.Θ. Λάμπρος Βαρελάς, μιλάει στην επιστημονική ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Συλλογές χειρογράφων και εγγράφων στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον».