Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη

Ο Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ ομιλεί για την αρετή της δικαιοσύνης ως προϋπόθεση για την αξία της αξιοπρέπειας του προσώπου.