Διαχείριση παιδικών ελαττωμάτων και σφαλμάτων

Ομιλία της κας Ευαγγελία Σαντοριναίου, Εκπαιδευτικού – τ. Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου με θέμα «Διαχείριση παιδικών ελαττωμάτων και σφαλμάτων» στη Σχολή Γονέων των Εκπαιδευτηρίων της «Ελληνικής Παιδείας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019.