Διδαχές από το βίο της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Ο Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης μιλάει για το βίο της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και τη σημασία της μετάνοιας στην πνευματική ζωή κάθε ανθρώπου.