Διδάσκοντας ελληνική παράδοση στο Μόναχο (μέρος α’)

Ο Διευθυντής Σύνταξης της Πεμπτουσίας συνομιλεί με τον χοροδιδάσκαλο Τάκο Πάτσκα για τη διδασκαλία των παραδοσιακών ελληνικών χορών στο Μόναχο.