«Δίκτυα Πολιτισμικού Τουρισμού: Η περίπτωση των Δρόμων του Μεταξιού»

Ομιλία της Στέλλας Κωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτριας Α.Π.Θ. στην εκδήλωση λήξης του 9ου Θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών το οποίο είχε ως θέμα: «Τα δίκτυα από τους Βυζαντινούς χρόνους έως σήμερα».