Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιος Μαντζαρίδης εισηγείται το θέμα: ''Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό''. Η ομιλία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Θεολογικού Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους» (Θεσσαλονίκη 9 και10 Δεκεμβρίου 2014).