Ενεργειακές πηγές του μέλλοντος

Ο καθηγητής Κυριάκος Κομβόπουλος στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία, αναφέρεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα οφέλη που αυτή μπορεί να αποφέρει στο μέλλον.