Γεώργιος Γαλίτης, «Ο παλαιός και ο καινός Αδάμ στη θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου»

Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο «Γέροντας Σωφρόνιος – Ο θεολόγος του ακτίστου Φωτός», Αθήνα 19-21 Οκτωβρίου 2007. Εισήγηση του μακαριστού Ομ. Καθηγητού Γεωργίου Γαλίτη με θέμα: «Ο παλαιός και ο καινός Αδάμ στη θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου».