Γέρων Εφραίμ Βατοπαιδινός: «Απόδειξη της παρουσίας της Χάριτος είναι το ταπεινό φρόνημα»

Το Γενέθλιο του Τιμίου ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου τίμησαν στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Στην τράπεζα της Μονής, ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός, αναφέρθηκε στη μορφή και τα χαρίσματα του Τιμίου Προδρόμου τονίζοντας ιδιαίτερα το ταπεινό του φρόνημα.