Η αναβίωση της βυζαντινής Θεσσαλονίκης μέσα από το έργο σύγχρονων λογοτεχνών

Η Δρ Βυζαντινής Ιστορίας και Σχολική Σύμβουλος Αναστασία Βακαλούδη μιλάει με θέμα: «Η αναβίωση της βυζαντινής Θεσσαλονίκης μέσα από το έργο σύγχρονων λογοτεχνών Θεσσαλονικέων». Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στις εργασίες του Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία –  Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη, που οργάνωσε  στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4).