Η ανθρωπολογία της ναυτικής εργασίας

Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία συνδέει την ανθρωπολογία της ναυτικής εργασίας με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.