Η αντίληψη του Χρόνου από τον άνθρωπο, κατά τον Αριστοτέλη

Ο Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και επιστημονικής συνεργάτης του Τμήματος Φυσικής (Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας-Μηχανικής) του Ε.Κ.Π.Α, μιλά για την “Η αντίληψη του Χρόνου από τον άνθρωπο κατά τον Αριστοτέλη”, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (Ημερίδα "ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ", 29/9/2013)