Η αξιοπρέπεια ως βασικό γνώρισμα του προσώπου

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ μιλάει για την αξιοπρέπεια ως γνώρισμα του προσώπου και την απαξίωση του ανθρώπου στην εποχή μας.