Η διαχρονία της γλώσσας και η πολιτιστική ταυτότητα του Ελληνισμού

Ο κ. Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π. στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας και την πολιτιστική ταυτότητα του Ελληνισμού.