Η ενανθρώπηση του Θεού και η θέωση του ανθρώπου

Εισήγηση του κου Γεωργίου Μαντζαρίδη, Ομ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με θέμα: «Η ενανθρώπηση του Θεού και η θέωση του ανθρώπου», η οποία αναγνώσθηκε, απουσιάζοντος του κου Μαντζαρίδη, στην Θεολογική Ημερίδα με τίτλο: «Σάρκωση και κατ’ εικόνα», την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Θεολόγων «ΜΕΘΕΞΙΣ» το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου2019, Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.