Η ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου

Ο Αρχιμ. Διονύσιος Κατερίνας περιγράφει τον αγώνα για την ενοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών.