Η επικοινωνία των κληρικών με την νεολαία

Στο έκτο μέρος της αποκλειστικής του συνέντευξης στην Πεμπτουσία, ο π. Χρήστος Αιγίδης, ειδικευμένος σε ζητήματα επικοινωνίας, αναλύει την προβληματική, τις προϋποθέσεις και την ομορφιά της επικοινωνίας του κληρικού με την σημερινή νεολαία.