Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο

Ο Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, στο τέταρτο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία αναφέρεται στο γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό και την σημασία του στη διδασκαλία της Εκκλησίας και τη ζωή του ανθρώπου.