Η Γερμανική εισβολή και η Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας

Στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής του συνεντεύξεως στην Πεμπτουσία, ο Κώστας Παπαμαρίνος (+2017) μέσα από λεπτομερή διήγηση των γεγονότων στον Βώλακα, διηγείται την ιστορία της Βουλγαρικής Κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία η οποία ακολούθησε την Γερμανική Εισβολή στην Ελλάδα.