Η ιστορία μέσα από τις πηγές – Μελετώντας το παρελθόν

Ο Γεώργιος Παπάζογλου αναφέρει ότι οι ιστορικές πηγές παρέχουν όλες εκείνες τις πληροφορίες για την ανάλυση και την κατανόηση του παρελθόντος, αρκεί να μελετώνται βάσει των γεγονότων και της εποχής που παρουσιάζουν και όχι σύμφωνα με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, πράγμα το οποίο θα καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα.