Η Ιστορική σχέση Βυζαντίου και Ισλάμ

Ο Καθηγητής Πάολο Οντορίκο μιλάει για την ιστορική σχέση του Βυζαντίου με το Ισλάμ και τις επαφές των δύο πολιτισμών.