Η πορεία των αγιορειτικών μετοχίων κατά τον 20ο αιώνα

Ο Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Γεώργιος Παπάζογλου μιλάει για την πορεία των αγιορειτικών μετοχίων κατά τον εικοστό αιώνα, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα.