Οι βυζαντινές σπουδές στην Ευρώπη σήμερα

Ο καθηγητής Πάολο Οντορίκο αναπτύσσει το θέμα των βυζαντινών σπουδών στην Ευρώπη σήμερα.