Είπες το Κύριε ελέησον και δεν συγκλονίστηκες;

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για τον σκοπό της ζωής του πιστού, την μετάνοια και την εκζήτηση του ελέους του Θεού, που προϋποθέτει διαρκή αγώνα και συνειδητή αποδοχή του μαρτυρίου.