Κοινή αγροτική πολιτική (Γ’): Βαμβάκι, ζάχαρη & ποσοστώσεις

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & τέως Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Αυγουλάς, μιλά για τις επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην καλλιέργεια της ζάχαρης και του βαμβακιού στην Ελλάδα, καθώς επίσης και για το ρόλο των ποσοστώσεων. (Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ομιλίας για την για Κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. σε σεμινάριο του δήμου Αγ. Παρασκευής)