Αναγκαιότητα, λογική, παρόν και μέλλον: μια φιλοσοφική προσέγγιση (Α’ μέρος)

O Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλά στην ημερίδα "Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική" που διοργάνωσε η Διεθνής Επιστημονική Εταιρία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Θέμα της ομιλίας: Λογική αναγκαιότης και πρόγνωσις