«Μας κράτησαν τα τελευταία χρόνια οι Γέροντες της εποχής μας»

Ο Νίκος Ορφανίδης μιλάει για τη συμβολή των οσίων Γερόντων της εποχής μας στο ορθόδοξο βίωμα.