Μια ευσύνοπτη παρουσίαση του αγώνα της Παλιγγενεσίας

Η Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει το θέμα «Μια ευσύνοπτη παρουσίαση του αγώνα της Παλιγγενεσίας» στο πλαίσιο  διαλέξεων από διακεκριμένους ιστορικούς, που οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για να συμβάλλει στον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.