Μια ζωή μουσική

Ο μουσικός Ανδρέας Ροδουσάκης καταθέτει τις πολύτιμες εμπειρίες του από τον χώρο και τα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.