«Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς παρά Σωφρονίω»

Από το Διεθνές Συνέδριο, «Η θεολογική και φιλοσοφική σημασία του έργου του αγίου Γρηγορίου Παλαμά» που έγινε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 7-15 Μαρτίου 2012 και διοργανώθηκε από την Ακαδημία και το Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του Cambridge Αγγλίας (IOCS) η εισήγηση του Γ. Μαντζαρίδη ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ «Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς παρά Σωφρονίω. Η θεολογία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά στα έργα του Γέροντος Σωφρονίου Έσσεξ».