Ο εσχατολογικός προορισμός του ανθρώπου

Ο Καθηγητής Γεώργιος Μαντζαρίδης μιλάει για την κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωση δημιουργία του ανθρώπου.
Κατηγορία:
Εκκλησία
Θέμα:
Άνθρωπος