Ο Οικ. Πατριάρχης στην Ιμβριακή Ένωση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της-Χαιρετισμοί