Ο κενωτικός χαρακτήρας της ιερωσύνης κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης εισηγείται το θέμα: ''Ο κενωτικός χαρακτήρας της ιερωσύνης κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό''. Πρόκειται για ομιλία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Θεολογικού Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους» (Θεσσαλονίκη 9 και10 Δεκεμβρίου 2014).