π. Βασίλειος Καλλιακμάνης: Προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

Ο Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης ομιλεί για το μυστήριο της Θείας της Ευχαριστίας στο οποίο προσέρχονται πολλοί τις ημέρες του Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα.