Ποταμοί Θεολογίας: Ελληνική Εκκλησιαστική Γλώσσα

Απόσπασμα της εκπομπής: «Ποταμοί Θεολογίας» με θέμα: Ελληνική Εκκλησιαστική Γλώσσα. Η εκπομπή αποσκοπεί στην πρόταση της κατά Χριστόν ζωής, στην οποία ο άνθρωπος προβάλλεται ως αξία αυτοτελή, οντότητα χωριστή και προσωπικότητα σεβαστή. Το κατά Χριστόν ζειν και ενεργείν, είναι η πραγματική πορεία προκοπής του ανθρώπου, με προοπτική την είσοδό του στην Βασιλεία του Θεού. Στην θεώρηση αυτή η εκπομπή είναι ένα μήνυμα ελπίδας και Αναστάσεως. Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: www.pemptousia.gr