Πρωτογενής γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα

Ο Χρήστος Αυγουλάς, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Γενικός Γραμματέας Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μιλά στην Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής για Νέους, στο «Κέντρο της Γης», Ίλιον, 27-29 Σεπτεμβρίου 2013