Σύγχρονα θεολογικά ρεύματα στην Ελλάδα

Ο Γεώργιος Παναγόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς μιλάει για το πόνημα του «Ορθόδοξο δόγμα και Θεολογικός εκσυγχρονισμός»-Σύγχρονα Θεολογικά ρεύματα στην Ελλάδα, αναλύοντας το περιεχόμενο της τριμερούς διάρθρωσης του πονήματος του.