Σήμα μοναστηριακών προϊόντων: κανονιστικό πλαίσιο

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Μουσείο Γαστρονομίας, Δευτέρα 12 Μαΐου 2014. Δρ. Χρήστος Παππάς, Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ: "Σήμα μοναστηριακών προϊόντων: κανονιστικό πλαίσιο"