Η ζωή και το έργο του Ευγένιου Βούλγαρη

Ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός μιλάει για έναν από τους σημαντικούς λογίους του 18ου αι., τον Ευγένιο Βούλγαρη, υπογραμμίζοντας πτυχές από το βίο και το πολύπλευρο έργο του αναμφίβολα κορυφαίου διδασκάλου του Νεότερου Ελληνισμού.