Τα αυλάκια της ζωής: περιβάλλον, τεχνολογία και κοινωνία-Θεματική του 8ου Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων και Ν.Α. Πίνδου

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Παν. Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου του Παν. Θεσσαλίας Ευάγγελος Αυδίκος αναπτύσσει το σκεπτικό και τις Θεματικές ως άνω 8ου Θερινού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί  22 έως 27 Αυγούστου στο Γαρδίκι Ομιλαίων. Λεπτομέρειες για το Θερινό Σχολείο βλέπε εδώ.