Τεταγμένον τε καί κεκοσμημένον πράγμα: Η πλατωνική αναζήτηση της τάξης

video hosting
Ο Ιωάννης Καλογεράκος, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών