«Θεολογία, λειτουργία και βίωμα»

Ο Γέροντας Ελισαίος Καθηγούμενος της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας μιλάει στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα των Πατερικών Σπουδών στο σύγχρονο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 29-30 Μαΐου 2019. Θέμα της ομιλίας του είναι: «Θεολογία, λειτουργία και βίωμα».