Θείος ζήλος

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) τονίζει την σημασία του θείου ζήλου, της φιλοπονίας και της φυλακής του νοός στον πνευματικό αγώνα.