Της Τρίχας το Γεφύρι (Πόντος)

Η Χορωδία Amalgamation Choir στο παραδοσιακό τραγούδι του Πόντου «Της Τρίχας το Γιοφύρι».