Το ενεργειακό πρόβλημα και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας σήμερα

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος, Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρώτο μέρος της εισήγησής του με θέμα «Το ενεργειακό πρόβλημα: Η επιλογή της πυρηνικής ενέργειας», στο 15ο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, μιλά για το ενεργειακό πρόβλημα και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας σήμερα