Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις και το επίπεδο σπουδών των Πανεπιστημίων μας

Ο Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Γεώργιος Παπάζογλου μιλάει για τη κατάσταση των Ελληνικών Πανεπιστημίων σήμερα, εκτιμώντας την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια με τα θετικά και αρνητικά του συστήματος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.