Α’ Βαλκανικός Πόλεμος: Η Έναρξη και η Μάχη του Σαραντάπορου

Ντοκιμαντέρ για την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου και την καθοριστική Μάχη στο Σαραντάπορο.