Βιοηθικοί προβληματισμοί κατά την άσκηση της γενετικής πολιτικής

Ο Δρ Περικλής Μακρυθανάσης, Γενετιστής εισηγείται το θέμα: «Βιοηθικοί προβληματισμοί κατά την άσκηση της γενετικής πολιτικής» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.