ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, Μ. Πέμπτη, Γ’ Μέρος

Παρακολουθήστε την Ακολουθία των Αχράντων Παθών από τον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη. Δείτε το Β’ Μέρος εδώ και Α’ Μέρος εδώ